ccelogofinal

Comhaltas Ceoltóirí Éireann

O'Neill-Malcom Branch, Washington DC

Membership

Social Media

branch officers

Cathaoirleach (Chair)

Maddy O'Neill-Dean

Leaschathaoirleach (Vice-Chair)

Jim Langley

Cisteoir (Treasurer)

Larry Frank

Rúnaí (Secretary)

Brian McDonnell

Iniúchóir (Auditor)

Mike Schaeffer

Timire Damsha (Dance Director)

Paul Kourtz

Eagraí Imeachtaí Speisialta (Special Events Coordinator)

Mitch Fanning

Oifigeach Ballraíochta (Membership Officer)

Lauraileen O'Connor

Oifigeach Caidrimh Poiblí (Public Relations Officer)

Tina Eck

Toscaire (Delegate)

Vacant

Oifigeach na nóg (Youth Officer)

Michael Winch

Gnáthbhall (Member at Large)

Sean Culkin

Gnáthbhall (Member at Large)

Keith Carr

Gnáthbhall (Member at Large)

Steve W/ilson

Gnáthbhall (Member at Large)

Maureen Locke

Iarchathaoirleach (Immediate Past Chair)

Jesse Winch

Appointed Positions

Treoraí na Gaeilge (Irish Director)

Mike Schaeffer

Máistir Líonra (Webmaster)

Keith Carr